Blackmode SC

Koszyk 0 zł

Twój koszyk jest pusty

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Strona główna Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy Blackmode.pl. (zwany dalej: „Sklepem”)..

2. Właścicielem Sklepu i Administratorem Danych Osobowych jest Blackmode M.Łabędź, Ł.Broda S.C. z siedzibą przy ul. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa, NIP 5732872713, mail: info@blackmode.pl i sklep@blackmode.pl, tel +48667371717.

3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wymieniony adres pocztowy, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 1

Sposób zbierania danych

1. Dane osobowe Klientów Sklepu są zbierane w przypadku:

a. dokonywania zakupu w Sklepie;

b. wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu;

c. zgłoszenia reklamacji lub zwrotu towaru zakupionego w Sklepie;

d. zapisu do Newslettera.

2. W momencie składania zamówienia w Sklepie, Klienci podają następujące dane:

a. Imię i nazwisko;

b. Adres (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy i miasto);

c. Numer telefonu;

d. Adres e-mail;

e. A w przypadku Przedsiębiorców - dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

3. W przypadku wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu, przekazywane przez Klienta są co najmniej następujące informacje:

a. Imię i nazwisko;

b. Adres e-mail;

c. Numer telefonu.

4. W przypadku zgłaszania reklamacji lub zwrotu towarów zakupionych w Sklepie, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów obejmuje co najmniej:

a. Imię i nazwisko;

b. Adres (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy i miasto);

c. Adres e-mail;

d. Numer telefonu;

e. Numer konta bankowego na które Sklep może dokonać zwrotu środków pieniężnych za zwracany / reklamowany towar;

f. W przypadku Przedsiębiorców - dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

5. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje takie jak adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego. Gromadzone są także dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Klienci zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie.

6. Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu - właściciel serwisu Przelewy24 - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony towar;

b. R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - właściciel serwisu Apaczka - celu realizacji dostawy towarów;

c. Redhand Łukasz Sypek z siedzibą w Częstochowie - dostawca sklepu internetowego, infrastruktury informatycznej i usług hostingu oraz poczty email;

d. PHU Gesja Ewa Skórkowska z siedzibą w Częstochowie - w zakresie obsługi podatkowej i rachunkowej (tylko w przypadku przedsiębiorców).

7. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika / Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a. kod śledzenia Google Analytics - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu oraz na potrzeby reklamy Adwords;

b. kod śledzenia (wtyczka) Facebook - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu i wyłącznie na potrzeby kampanii reklamowych w serwisie Facebook.

§ 2

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientow, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy kupna-sprzedaży towarów, w tym do:

a. umożliwienia sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary;

b. obsługi reklamacji w przypadku, gdy Klient złoży taką reklamację;

c. odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, kiedy Klient wyrazi taką wolę;

d. obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Sklepu (np. przez formularz kontaktowy);

e. kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze sprzedażą towarów i ofertą Sklepu.

2. Przepisy prawa wymagają od Sklepu przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

a. prowadzenie wobec Klientów działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów sklepu internetowego Administratora;

b. kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta - przez e-mail i/lub telefon;

c. zapewnienie obsługi usług płatniczych;

d. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które Sklep świadczy Klientowi drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu internetowego Administratora oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa;

e. prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających sklep internetowy;

f. obsługa próśb Klientów przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

g. prowadzenie analiz statystycznych;

h. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Sklep obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres 18 miesięcy od daty wykonania umowy.

 

§ 3

Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych

Sklep nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

 

§ 4

Cookies

1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę www (sklep internetowy) i przechowywane na komputerze Klienta, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze strony www (sklepu Internetowego). Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi strony internetowej oraz podczas procesu zakupowego. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klient z sklepu internetowego. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej..

3. Obok plików cookies strona www (sklep internetowy) może również gromadzić dane, zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient dokonał wejścia na stronę www (sklepu internetowego). Niektóre podstrony w ramach strony www oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników strony www (sklepu internetowego). Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

§ 5

Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie wspólnicy i uprawnieni pracownicy Blackmode M. Łabędź, Ł.Broda S.C.

2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w szczególności podmiotom uczestniczącym bezpośrednio przy:

a. realizacji zamówień w Sklepie;

b. marketingu towarów Sklepu;

c. analizie danych zbieranych od użytkowników Sklepu;

d. obsłudze informatycznej dla Administratora danych;

3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji wysyłająć do Sklepu wiadomość na adres: sklep@blackmode.pl.

4. Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez Sklep w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży towaru. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Sklep jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

5. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres 18 miesięcy od daty wykonania umowy.

 

§ 6

Prawa Klienta, którego dane dotyczą

1. Na podstawie RODO Klient na prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b. żądania sprostowania swoich danych osobowych;

c. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f. żądania przenoszenia danych osobowych.

2. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie kontaktując sie pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa lub drogą elektroniczną: sklep@blackmode.pl. Cofnięcie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Klienta udzielonej przed jej cofnięciem.

3. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Sklep wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa lub drogą elektroniczną pod adresem: sklep@blackmode.pl.

§ 7

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane Osobowe w celach statystycznych będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO

 

§ 8

Zabezpieczenia

Sklep stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrego współżycia społecznego

 

 

 

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018.

Jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres sklep@blackmode.pl